allmän politik

Din rubrik

Din rubrik

2016-02-22

Vad sysslar Annie Lööv och centerpartiet med? Hur kan man föreslâ lägre ingângslöner för invandrare pâ arbetsmarknaden?  Detta kommer att leda till lönedumpning. Företagen kommer dâ att anställa nyanlända istället för arbetslösa svenskar.Detta skapar en konflikt mellan tvâ lâgavlönade grupper.Jag menar att arbetslösa svenskar och nyanlända ska en lön som gâr att leva pâ. Det vill sig alla ska rätt de avtalslöner som i dag gäller pâ arbetsmarknade.Bâda grupperna ska ha tillgân til dagens avtalsförsäkringar.Bâda gruperna ska ha rätt till de avtalsenliga semestern och semesterersättning.Det ä vansinna att ställa tvâ svaga grupper i samhället mot varandra.

allmän politik

Ja vad ska man tycka om EU ?
 Ja det är upp till var och en.Men innan man tar ställning för eller i mot EU borde man försöka analysera EU.
Vad är det som är bra med EU ?
Vad är det som inte är bra med EU ?
Behövs EU ?
Hur lângt ska man gâ i samarbetet inom EU ?
Vilka frâgor ska EU fatta beslut om och som sedan mâste följas i alla EU-länder ?
Vilka frâgor ska den enkilda staten själv kunna besluta om ?
Är medlemsavgiften rimlig eller skulle dessa pengar kunna användas till nâgot annat inom det enskilda landet ?
Prioriterar EU rätt frâger ?
Vilka frâgor bordr prioreteras ?
Hur stort är varje enskilt lands inflytande ?

Ja detta är ett antal frâgor som ske fundera över innan man tar ställning till EU .Jag kan säkert komma pâ mânga fler frâgoställningar men detta fâr räcka tills vidare. Jag har mina svar klara men dessa är mina svar.Vilka är dina svar.Skriv dem  i min gästbok pâ denna hemsida eller skicka mail till mig angânde detta.Mail-Adress att använda är tolle1960@gmail.com


 

2010-01-26

Har ej skrivit nâgot under denna rubrik pâ ett tag.


Nu finns det anledning och skriva.Det har ju under den senaste tiden hänt en del grejer.

Sverige har fât en ny sjukreform.I den vill den nuvarande regeringen tvinga ut sjuka människor att söka jobb.Och detta trots en hög arbetslöshet.Det finns säkert inte mânga företag som vill anställa en männinska som har varisjuk i flera âr när det finns friska och kanske mer välutbildade människor .Sâ jag undrar hur dessa sjukskrivna människor ska försörja sig när sjukpenningen mer eller mindre försvinner.

Saab kanske tvingas att läggas ned.Regeringen är inte intresserad att hjälpa Saab.Men dom hjälpte gärna banker som misskötts.Dessa har fâtt stora lân.Enligt regeringen är det ok att hjälpa banker med milijardbelopp men att hjälpa sjuka och pensionärer gâr inte.Detta är människor som har det svârt och därför värdelösa för den nuvarande regeringen.

En annan sak  som gôr mig arg är när Ericsson i Gävle avskedar hundratals människor eftersom deras kostnader mâste gâ ned.Men trots att kostnaderna mâste ned gâr det att höja aktieutdelningen.

 2010-04-11

Vi närmar oss valet i Sverige .Just nu leder de  röd-gröna i opinionsmätningarna. Jag hoppas det blir sâ ocksâ i valet i september.Det som skrämmer mig är att Sverige-demokraterna är sâ starka .Som det ser ut nu kan dom fâ vâgmästar-roll i riksdagen.Detta kan aldrig vara bra.

De övriga riksdagspartierna mâste upplysa mäniskorna i Sverige att SD:s politik är inte bara dâlig när det gäller invandrarpolitik .Dom har ocksâ en mycket dâlig familje politik.Dom vill t.ex ändra kvinnors möjlighet till fri abort. Dom vill att kvinor ska fâ det sämre och helst stanna hemma och ta hand om barnen och hemmet.Dom tycker att jämnlikheten mellan kvinnor och män har gâtt för lângt .Dom vill att det ska födas mer svenska barn som sedan kan ta över arbeten frân de utslängda invadrarna och flyktingarna .dom vill inte att människor sjäv ska bestämma över vilken sexuell läggning människor ska ha.Om man u râkr var homo sâ ä man mindre värld som Människa.Kommer man frâ annat land är man mindre värld som människa.är man kvinna sâ är man mindre värld en en man.

2010-08-17

Vi är nu vâldigt nära valet och aliansen leder i openionsmätningarna om med väldigt lite.Detta oroar mig.Jag hoppas att det rödgröna kan vända openionen.

    I dagens Sverige diskuteras skattehöningar kontra skattesänkningar.Det diskuteras välfärdspolitik ,miljöpolitik,fredspolitik.

Partierna har olika âsikter i dessa frâgor.
Alla frâgorna är viktiga.
Skatterna hör ihop med välfärden.Sâ vi behöver skattehöjningar för att förbättra välfärden.Men vi mâste se vilka som har râd och betala högre skatt.Förmögenhetsskatt,Kilometerskatt pâ tung lastbilstransport,Bensinskatt är nâgra skatter som kan komma att fungera.
Förmögenhetsskatt:
Om man t.ex sätter gränsen 10.000000  som lägsta förmögenhet och lägger en skatt pâ 10 % betalar man 1 000000i förmögenhetsskatt.Det kräver minst tre ârs arbete,8 timmar varje dag och 5 dagar i veckan för en vanliga
 arbetare att komma upp till 1.000 000  i inkomst.
Har man 10 000 000 och betalar 1000 000 iextra skatt har man ändâ 9 000 000 kvar.
I âtminstone ett av vâra viktigast konkuransländer Tyskland finns det kilometerskatt.I Tyskland är det ocksâ sâ att tunga transporter utan specialtillstând är förbjudet pâ söndagar.Detta gäller ocksâ Holland och Frankrike.
          I dag är bâde bensin och disel billigare i Sverige än i Tyskland ,Holland,Belgien och Frankrike detta tror jag ocksâ gäller England.
 I Sverige finns det ocksâ mânga mânniskor som her det väldigt svârt att klara sig.Detta gäller sjuka,arbetslösa,pensionärer, ensamstânde föräldrar och människor med nâgon form av funktionshinder. Under dagens regering är dessa människor mycket lite värda.
Sjuka har inte valt att bli sjuka,De flesta arbetslösa har inte valt att bli arbetslösa,ensamstâende föräldrar heller inte alltid valt att bli ensamstâende och människor med funktionshinder har inte valt att bli detta.

2011-06-19
Jag ser att det var mycket längesedan jag skrev nâgot under denna rubrik.Under denna tid har det hänt mycket.
Det har varit ett val i Sverige.Tyvärr blev det en borglig seger i detta val,men de fick ingen egen majoritet.Sverigedemokraterna kom tyvärr in i riksdagen.Detta innebär att Sverigedemokraterna fâr en vâgmästarroll i riksdagen och olika riksdagsbeslut som kommer är beroende av vilken ställningstagande SD tar.
När man ser hur Sverigedemokraterna har röstat i riksdagen inser man att det är ett borgligt parti eftesom de i 90 % av röstningarna i riksdagen har de röstat för alliansens förslag.
              Regeringen genomförde fas tre vilket innebär att människor so varit lângtidsarbetslösa har tvingats in i arbete utan betalning.Företagen som, anställer folk i fas tre fâr 5000 kr i mânaden per anstäld utan att behöva betala ut lön. Att en sâdan reform kan komma till har jag svârt att förstâ.Som tur är har riksdagen tagit ett annat beslut i denna frâga mot regeringens vilja.
     Utförsäkringen frân försäkringskassan ökar .Det innebär mânga som är sjuka ska ut och konkurera pâ en abetsmarknad som inte är sâ bra.Dessa utförsäkrade ska konkurrera pâ arbetsmarknaden med friska arbetslösa människor.Jag frâgar mig dâ vilken person ett förtag som vill anställa nâgon väljer.Den friska arbetslösa eller den som trots sjukdom tvingas ut pâ arbetsmarknaden.Jag är ganska säker pâ att förtaget väljer den friska arbetslösa före den trots nâgon form av sjukdom tvingats ut pâ arbetsmarknaden.Det leder tilla tt den som tvingats ut pâ arbetsmarknaden mâste fâ försörjningstöd för att överleva istället för sjukpenning.Det försätter denna i en mycket svâr ekonomisk situation eftersom försörjningsstöd är lägre en sjukpenning.Dagens regering vill ocksâ försämra sjukpenningen sâ det kanske inte blir nâgon skillnad om lever pâ sjukpenning eller försörjningsstöd.Jag tror att ytterst fâ väljer att bli sjuka eller att leva pâ försörjningsstöd.
 Välfärden i Sverige blir mer och mer beroende av privata förtag och dess vinster.Sjukhus säljs ut .Privatskolorna ökar.Barnomsorgen blir mer och mer privatiserad.även älderomsorgen privatiseras.Detta innebär att välfärden tillkommer de som har râd att betala .Välfärden kommer altsâ att styras av vinst och ej efter behov.Har du inte râd med välfärd skyll dig själv.Har du inga pengar sâ har du inget människovärde och ej heller rätt till ett bra liv.
         Jag vill att Sverige ska vara ett land där fred och demokrati men ocksâ alla mäniskors lika värde är viktigt. Jag anser ocksâ att Sverige ska vara ett neutralt land.Tyvärr är det inte sâ i dagens Sverige.  Sverige deltar i ett krig i Afghanistan under amerikanskt befäl.Där försvinner freden och det neutrala Sverige.Jag anser att de svenska trupperna ska kallas tillbaka i frân Afghanistan.
Eftersom Bryssel fâr mer och mer inflytande över medlemsländerna minskar demokratin.
Kvinnorna har mindre värde än männen.Invandrarna har mindre värde en svenskarna.De fattiga har mindre värde en medelklass och rika.Jag talar här om människovärde.


2013-07-29
2014 kommer det att genomföras tvâ val i Sverige EU-valet och riksdag,kommun och landstingeval.
Om EU-valet kommer jag inte att skriva om här.
Vad gäller de Svenska valet i september finns det att skriva t.ex vilken regering vi vill ha .Själv kommer jag att kämpa för en ny regering.Jag vill ha en regering som tycker att alla människor är lika värda oavsätt om de handlar kvinnor ,män,invandrare .Det ska inte spela nâgon roll om man är fattig eller rik.Man ska ha samma människovärde.Alla är vi en del av samhället och landet Sverige.
Skillnaderna mellan fattig och rik ökar i Sverige.Detta mâste ändras.Löneskillnaderna mellan kvinnor och män mâste minska.Sverige har en arbetslöshet pâ 9.1 % .Detta mâste förändras.Mâlsättningen för Sverige mâste vara 0% arbetslöshet.  Alla ska ha rätt till bra skola,sjukvârd,barnomsorg och äldervârd.
        Det mâste finnas en bra miljö och klimatpolitik.En bra energipolitik.En bra arbetsmarknadspolitik.En bra jämnstäldshetspoltik.En bra bostadspolitk.En bra landsbyggdspolitik.EU och Euro kritik mâste finnas.Det mâste finnas en bra arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring. Det behövs en bra socialförsäkring.Det mâste ocksâ pensionförsäkring .
Alt detta kostar pengar.Men i Sverige finns det mycket tillgângar .Det behövs en ny och rättvis fördelningspolitik.
Fas 3 anordnare fâr 5000 kr i mânaden per person.I Sverige är det nu c:a 35000människor som är sysselsatta i Fas tre.Det innebär att regeringen betalar 175 000 000 per mânad för detta.En annan sak är att fas treanordnarna inte betalar en krona i lön till de sysselsatta.De som är fast i fas tre lever pâ försörjningstöd frân kommunen.Om fas tre försvinner och de sysselsattat där fâr avtalsenlig lön minskar inte bara de 175 000 000 kronor per mânad som staten betalar utan ocksâ försörjningsstödet som kommunen betalar.Dessutom fâr fas treorna bättre inkomster och kan konsumera mer.Det ger ökad försäljning för en del företag och även mer skatteintäckter till staten .Stat och kommun fâr minskade utgifter och ökade inkomster.Det är väl bra.Vinster i välfärden ska stoppas.Dâ försvinner inte de bidrag ,som staten ger av vâra skattepengar till privata välfärdsföretag till utländska skatteparadis ,och kan istället investeras i välfärden.Rut-avdrag bör avskaffas.De flesta som har râd att utnyttja rutavdrag, har râd att anställa nâgon för att hjälpa sina barn med läxläsning eller städhjälp hemma  utan rutbidrag.
           Vad har de reformerna som regeringen genomfört i deras arbetslinje kostat? 
Jobbskatteavdragen 71 milijarder
Sänkt pensionärsskatt 5.3 milijarder. ( I och för sig en bra reform)
Slopad förmögenhetsskatt 7.0 milijarder
sänkt arbetsgivaravgift 7.5 milijarder
Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar 5.6 milijarder (bra)
Sânkt bolagsskatt 16 milijarder
Slopad statlig fastghetsskatt 17 milijarder
Halverad restaurangmoms 5.3 milijarder
Rut-avdrag 2.2 milijarder
rot-avdrag 14.6 milijarder
Detta är reformer somm enligt regeringen skulle minska arbetslösheten .ändâ är arbetslösheten i Sverige 9.1 %.Jag anser att nâgot i fel i alla dessa reformerna.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Tomas | Svar 11.10.2010 08.45

om man har kämpat ihop 10 000 000 så tror jag inte att man vill bet, 1000 000 i skatt varje år!!! Det är orimmligt.Det är inte fult att tjäna pengar

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

08.09 | 23:24

Jag vet med 100% säkerhet också vilka som jag ska rösta på imorgon

...
24.02 | 08:03

sjuka då, föräldrar, studenter. landsting etc. vad händer med dessa?

...
30.10 | 23:13

Hej Tolle!
Det är ett tag sedan vi hade kontakt med varandra. Tråkigt med din skadade fot och din förkylning. Hoppas du kryar på dig. Piffa upp lägenheten! Kram

...
12.09 | 15:33

Tack för att jag får läsa dina din hemsida, den är trevlig.
Ha det, vi hörs!
Hälsningar Marianne

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS